Wat is lymfoedeem?

Lymfoedeem is een uitzonderlijke zwelling van een deel van het lichaam, onder te verdelen in primair en secundair lymfoedeem.

We spreken van secundair oedeem bij een zwelling net onder de huid die is ontstaan door onder andere:

 • behandelingen vanwege kanker;
 • infecties;
 • chirurgische ingrepen;
 • aandoeningen van de bloedsomloop (zoals trombose).

Lymfoedeem kan ook ontstaan als gevolg van een tekortschieten van het lymfestelsel, dit noemen we primair lymfoedeem. Er is dan geen direct aanwijsbare oorzaak.

Het lymfestelsel

Het lymfestelsel is een zeer subtiel systeem, veel subtieler bijvoorbeeld dan het bloedvatenstelsel. Bijvoorbeeld omdat de lymfe, in tegenstelling tot het bloed, niet rondgepompt wordt.

plaatje bloedvaatstelsel plus lymfe

Bloedvatenstelsel
 • bloed stroomt snel;
 • het bloed heeft een eigen pomp (het hart);
 • het stelsel is een gesloten systeem;
 • het staat vocht af aan weefsels.
Lymfestelsel
 • lymfe stroomt langzaam;
 • lymfe heeft geen eigen pomp;
 • het stelsel heeft geen beginpunt;
 • het brengt vocht terug in de weefsels.

 

 

Verstoord evenwicht

Een medische behandeling, bijvoorbeeld als gevolg van kanker, kan dit systeem uit balans brengen. Vaak worden zowel het fysieke evenwicht als het psychische en energetische evenwicht verstoord.

Het fysieke evenwicht als gevolg van de operatie: snijden in het lichaam veroorzaakt een fysiek trauma in het lichaam. Maar ook een chemobehandeling en radiotherapie zorgen ervoor dat het fysieke systeem uit balans wordt gebracht.

Daarnaast kan de confrontatie met een levensbedreigende ziekte (kanker) en met eventuele verminkingen als gevolg van een operatie het psychisch evenwicht verstoren. Als gevolg hiervan ontstaan ook energetische blokkades.

Multidisciplinaire behandeling

Een multidisciplinaire behandeling van lymfoedeem via de integrale geneeskunde blijkt in de praktijk succesvol, doordat gewerkt wordt op fysiek, psychisch en energetisch niveau. Het is een holistische werkwijze die uitgaat van de hele mens.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de lymfedrainage bij de gespecialiseerde fysiotherapeut of huidtherapeut die alleen werkt aan symptoombestrijding. De omvang van het lymfoedeem stabiliseert dan wel, maar verdwijnt helaas nooit en vaak is men genoodzaakt de rest van het leven een therapeutische kous te dragen.

Verbetering

In mijn praktijk bemerkt het merendeel van de mensen na één of enkele behandelingen al duidelijk een verbetering, waarbij het dragen van de elastische kous vaak niet meer noodzakelijk is. In een aantal gevallen verdwijnt het lymfoedeem zelfs helemaal.