lymfoedeem

WAT IS LYMFOEDEEM?

 

Lymfoedeem is een uitzonderlijke zwelling van een deel van het lichaam. De zwelling ontstaat net onder de huid als gevolg van o.a.:

 

•Behandelingen vanwege kanker

•Infecties

•Chirurgische ingrepen

•Aandoeningen van de bloedsomloop (o.a. trombose)

 

Men spreekt dan van secundair lymfoedeem.

Lymfoedeem kan ook ontstaan als gevolg van een tekortschieten van het lymfestelsel, men spreekt dan van primair lymfoedeem. Er is dan geen direct aanwijsbare oorzaak.

 

Het lymfestelsel is een zeer subtiel systeem, veel subtieler bijvoorbeeld dan het bloedvaatstelsel, o.a. omdat de lymfe in tegenstelling tot het bloed niet rondgepompt wordt. Een medische behandeling, bijvoorbeeld als gevolg van kanker kan dit systeem uit balans brengen.

 

Vaak worden zowel het fysieke evenwicht als het psychische en energetische evenwicht verstoord. Het fysieke evenwicht als gevolg van de operatie: snijden in het lichaam veroorzaakt een fysiek trauma in het lichaam. Maar ook een chemobehandeling en radiotherapie zorgen ervoor dat het fysieke systeem uit balans wordt gebracht. De confrontatie met een levensbedreigende ziekte (kanker) en eventuele verminkingen als gevolg van een operatie kan het psychisch evenwicht verstoren. Als gevolg hiervan ontstaan energetische blokkades.

De multidisciplinaire behandeling van lymfoedeem via de integrale geneeskunde blijkt in de praktijk succesvol, omdat gewerkt wordt op fysiek, psychisch en energetisch niveau. Het is een holistische werkwijze die uitgaat van de hele mens. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de lymfedrainage bij de gespecialiseerde fysiotherapeut of huidtherapeut die alleen werkt aan symptoombestrijding. De omvang van het lymfoedeem stabiliseert dan wel, maar verdwijnt helaas nooit en vaak is men genoodzaakt de rest van het leven een therapeutische kous te dragen.

 

 

 

Lymfestelsel:

 

Lymfe stroomt langzaam

Lymfe heeft geen eigen pomp

Het stelsel heeft geen beginpunt

Het brengt vocht terug in de weefsels

w

Bloedvaatstelsel:

 

Bloed stroomt snel

Het bloed heeft een eigen pomp (het hart)

Het stelsel is een gesloten systeem

Het staat vocht af aan weefsels

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved