integrale geneeskunde

 

WAT IS INTEGRALE GENEESKUNDE (INTEGRATIVE MEDICINE)?

 

Integrale geneeskunde is een visie op zorg die:

  • de wisselwerking tussen lichaam en geest als gegeven beschouwt
  • gericht is op het bevorderen van gezondheid en mogelijkheden
  • de zorgvrager centraal stelt
  • gebruik maakt van alle geschikte (bewezen) therapeutische benaderingen, om optimale gezondheid en genezing te bereiken.

 

Integrale geneeskunde heeft haar wortels in de VS. Zorgverleners en zorgvragers daar waren ontevreden over de wijze waarop gezondheidszorg geleverd werd. Naar hun idee was de zorg `verontmenselijkt`, het ontbrak de zorg aan inlevingsvermogen en persoonlijke aandacht. Er werd onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis over de wisselwerking tussen lichaam en geest, en alternatieve behandelingen die wel effectief bleken te zijn werden niet geïntegreerd in de reguliere gezondheidszorg.

 

In juli 1999 werd het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine (CAHCIM) opgericht met als doel het verspreiden van de principes en de praktijk van integrale geneeskunde binnen academische instituten wereldwijd.

Intussen hebben zich al 46 academische instituten uit de VS en Canada bij het Consortium aangesloten, waaronder befaamde instituten als Yale, Harvard, Stanford University en Duke. Zij implementeren integrale geneeskunde in hun patiëntenzorg, opleidingen en onderzoek.

Ook in Australië en enkele Europese landen, zoals Duitsland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland sluiten zich steeds meer universiteiten aan.

 

In Nederland maken het NIKIM (Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine), de AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde) en de STIBIG (Stichting ter Bevordering van de Integrale Geneeskunde) zich sterk voor implementatie van deze visie in de gezondheidszorg.

 

Copyright © All Rights Reserved